Zamówienia publiczne z dziedziny nauki - postępowania archiwlane

 

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej(2019)

Dostawa i instalacja szafy termostatycznej i myjki ultradźwiekowej (87,90/2019)

Dostawa i instalacja spektrofotometru do pomiaru barwy (81/2019)

Dostawa i instalacja: wytrząsarki, aparatu do PCR (termocykler) (66-67/2019)

Dostawa: miernika powietrza, przepływomiera powietrza, manowakuometru (61-63/2019)

Dostawa kotła warzelnego- postępowanie 2 (31/2019)

Dostawa i instalacja komory klimatycznej (47/2019)

Dostawa i instalacja systemu oczyszczania wody (dejonizator)(38/2019)

 Dostawa kotła warzelnego (31/2019)

Dostawa i instalacja szafy termostatycznej (29/2019)

 Dostawa rejestratora temperatury i wilgotności z oprzyrządowaniem (21/2019)

 Dostawa analizatora tekstury jaj (20/2019)

Najem spektrometru XRF i systemu mielącego z opcją wykupu (II) (13-14/2019)

Dostawa z instalacją bianalizatora (elektroforezera)(15/2019)

Dostawa liofilizatora (17/2019)

Najem spektrometru XRF i systemu mielącego (13-14/2019)

Dostawa termocyklera Real Time PCR (47/2018)

Dostawa systemu do wizualizacji żeli (29/2018)

Dostawa chromatografu cieczowego HPLC (16/2018)

Dostawa szafy termostatycznej (3/2018)
 
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej (4/2018)
 
Dostawa kamery do żeli agarozowych (114/2017)
  Dostawa systemu do transferu białek i licznika kolonii bakterii (106,108/2017)
 Dostawa płyty grzeczej (110/2017)
Dostawa  aparatury do analiz eye trackingowych (109/2017)
Dostawa  urządzenia do otrzymywania wody ultraczystej (101/2017)
Dostawa czytnika absorpcji mikropłyek (107/2017)
Dostawa półautomatycznej jednostki destylacyjnej (104/2017)

Dostawa aparatury laboratoryjnej dla IIRiI (66-69, 193/2017)

 Dostawa aparatu do ilościowej analizy PCR (63/2017)

 Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej z wyposażeniem (54/A/2017)

 Dostawa łaźni wodnej 2-miejscowej (54/B/2017)

 Dostawa pieca laboratoryjnego (24/2017)

 Dostawa demineralizatora (21/2017)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Janina Gronek